2018 TIA WEEK #11

2018 TIA WEEK #11

2018 TIA WEEK #11

APRIL 7-8 WEEKEND!
186 TIA members in compeition at 6 sites:
TIA-1: Pemberton HS
TIA-2: Q @ ESU
TIA-3: Abington HS
TIA-4: Bald Eagle HS, with Jazz!
TIA-8: Fast Foward @ Keystone Oaks HS
TIA-1: WIlliamstown HS (sunday show)